پیشنهاداتی برای ایمنی در اتاق دیگ بخار

 1. اتاق دیگ بخار متعلق و منحصر به دیگ بخار است.

اتاق دیگ بخار نباید به عنوان مکانی برای نگهداری اشیایی به غیر از دیگ بخار مطرح باشد.کوره به منظور جلوگیری از احتراق ناقص سوخت و تولید کربن مونوکسید، نیازمند گردش مناسب هواست بنابراین اتاق دیگ بخار را تمیز و خالی از هر گونه اشیای غیر ضروری نگهداری کنید.

 1. جمله‌ی دانش قدرت است در دیگ های بخار نیز صدق می‌کند :

از این که تمامی پرسنلی که اتاق دیگ بخار را نگهداری یا اداره  می‌کنند به شایستگی در مورد همه‌ی تجهیزات ،کنترل‌ها‌ دستگاه‌های ایمنی و راهکار‌های به روز اداره اتاق‌های دیگ بخار آموزش دیده‌اند،مطمئن شوید.

 1. مشکلات احتمالی را پیش بینی کنید :

قبل از شروع،اطمینان پیدا کنید که اتاق دیگ بخار از تمامی موقعیت‌های خطرناک احتمالی همانند مواد قابل اشتعال و یا آسیب‌های مکانیکی یا فیزیکی به دیگ بخار یا تجهیزات مربوطه،عاری است.

 1. مسائل بازرسی اولیه :

برای یک بازرسی تمام و کمال مطمئن شوید که کل فرایند توسط یک بازرس مورد تایید موسسه استاندارد بررسی شده است.

 1. بازرسی ثانویه :
  بعد از هر تعمیر در سطح وسیع یا نصب تجهیزات جدید، از این که بازرس منتخب دیگ بخار،کل سیستم را مجدداً مورد بررسی قرار می‌دهد،مطمئن شوید.
 2. تجهیزات جدید را ملاحظه کنید.

تمامی تجهیزات جدید را به دقت بررسی کنید به گونه‌ای که امنیت و بازده آن‌ها اثبات شود.

 1. یک برنامه نگهداری تنظیم کنید.

برای ایجاد یک برنامه پیشگیرانه باید گزارش کاملی بر اساس عملکرد، سوابق تعمیرات یا جابجایی‌ها و توصیه‌های تولید کننده ،تهیه نمود.

 1. یک چک لیست بسیار دقیق درست کنید

براساس توصیه‌های تولید‌کننده  برای شروع به کار و پایان به کار به موقع دیگ‌های بخار و تمامی تجهیزات مربوطه یک چک لیست فراهم کنید.

 1. از سیستم های اتوماتیک غافل نباشید :

تجهیزات را قبل از این به سیستم های عملیاتی اتوماتیک اجازه  دهید با حداقل نظارت مورد استفاده قرار گیرند،به طور وسیعی مورد بررسی قرار دهید.

 1. ایمنی را در اولویت اول قرار دهید :

یک برنامه پیشگیرانه دوره ای برای تعمیر،نگهداری و تست ایمنی مقرر کنید که از آخرین نسخه کاربردی CSD1-2007،Part CM و توصیه‌های تولیدکننده پیروی می‌کند.

 

نویسنده : مجید  علی‌همتی

برگرفته از :

http://www.nationalboard.org
Recommendations for A Safe Boiler Room 

Robert Ferrell
Senior Staff Engineer
National Board