سيستم تبريد- مبرد R-134a

پس از سال ها سرمايه گذاري وتحقيقات R-134a بعنوان يك آلترنانيو R-12 ويك انتخاب قابل قبول در صنت شناخته گرديد علت اصلي هم Gwp=0.26, ODP =0 غير قابل اشتعال بودن وسمي بودن كم آن ميباشد . متاسفانه از مبرد R-134aبدون تغييرات لازم در سيستم تبريد DROP IN امكان پذير نبوده وويژگي هاي مختلفي درمبرد r-12 و R-134a وجوددارد كه بايد درهنگام جابجايي , انتقال مواد يا استفاده در خط توليد ونيز جهت بازسازي سيستم تريد قديمي درنظرگرفت ضمنا باتوجه به برنامه ريزي سازمان حفاظت محيط زيست جهاني ومفد پروتكل مونترال يك مبرد قابل قبول بايد داراي خصوصيات ذيل باشد .

 • غير قابل اشتعال
 • قابليت پايداري حرارتي وشيميايي
 • خواص فيزيكي وترموديناميكي مناسب
 • قدرت مخلوط شدن باروغن كمپرسور
 • سمي نبودن ونداشتن حساسيت براي پوست
 • داشتن ODPصفر
 • سنجش توليدي صنعتي
 • قيمت مناسب

R-134a باتوجه به مزايا فوق الذكر ب عنوان مبرد جايگزيني انتخاب گرديده است .

ضمنا يك مقايسه ترموديناميكي دومبرد كه براساس چهار متغير اصلي :

 • نسبت تراكم
 • اثر برودتي حجمي
 • درجه حرارتي خروجي كمپرسور :
 • ضريب عملكرد:

استوار مي باشد در شرايط عملكرديكسان درجه حرارت تبخير مبرد درجه حرارت بخار مبرد درمكش مقدار درجه سردتر شدن مايع مقايسه گرديده است كه نشان مي دهد    در سيكل R-134a بالاتر است درحالي كه Volumetric به يك نسبت درمقابل Evaporating Temp افزايشي را همانند سيكل R12 دارا مي باشد

نویسنده: مسعود وحیدی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید